Fúzia spoločnosti ERA a R-SYS ... viac
22.06.2016
AisWeb - 1.7.2015 spustenie trialu aplikácie ... viac
16.07.2015
Nová aplikácia pre podporu a plánovanie taktických operácií na trhu ... viac
21.06.2013
R-SYS držiteľ certifikátu manažérstva kvality ISO 9001:2008 ... viac
25.04.2013
Úspešná dodávka systémov pre PANSA. ... viac
25.04.2013
Inštalácia ATC informačného displeja na letisku v Hradci Králové ... viac
10.12.2012
R-MIP-DEMBOX brána pre prepojenie národných C2I systémov ... viac
15.10.2012
Nová verzia 2.0 systému riadenia a velenia C2SYS-MIS ... viac
15.10.2012
ATC displej s info o aktuálnom stave oblačnosti v riadenej oblasti ... viac
15.10.2012
Nová verzia ATC displeja (R-ADD) dostupná už aj pod OS LINUX a WINDOWS ... viac
15.10.2012
Odovzdanie systému sledovania plavidiel na vodnom diele Gabčíkovo ... viac
15.10.2012

Profil spoločnosti

R-SYS s.r.o. je súkromná firma, ktorá má svoje pracoviská po celom území Slovenska, čím vytvára distribuovaný kolektív schopný pružne reagovať na požiadavky zákazníkov. Registrované sídlo firmy je v Bratislave, jej pracoviská sú umiestnené v Trenčíne, Košiciach, Zvolene a Liptovskom Mikuláši. Organizačná štruktúra firmy odzrkadľuje jej strategické ciele a možno ju definovať ako projektovo orientovanú. Vedenie firmy, spolu s kolektívom skúsených "vývojárov" a testerov, ponúka praktické skúsenosti a znalosti v riadení, plánovaní a realizácii vývojových projektov, zaručuje kvalitu finálneho produktu, ako aj pružný prístup a rýchlu odozvu na špecifické požiadavky zákazníka.

Projekty, ktoré realizuje firma R-SYS, zahrňujú všetky práce a služby s tým spojené, od analýzy požiadaviek zákazníka, cez výber hardvéru a softvéru, špecifikáciu dizajnu riešenia, implementáciu, testovanie a nasadenie produktu, až po školenie personálu a celoživotnú podporu produktu. Pracovníci firmy R-SYS majú nemalé skúsenosti v doteraz úspešne realizovaných projektoch nielen pre slovenských zákazníkov, ale aj pre našich susedov v strednej Európe, zákazníkov na Strednom Východe a v Ázii.

"Čokoľvek robíme, robíme všetko pre to, aby sme nášmu zákazníkovi dodali kvalitnú odbornú prácu a kreatívne riešenia, čo môžeme demonštrovať nielen schopnosťou analyticky myslieť a kvalifikovane riešiť problém, ale aj odbornou spôsobilosťou doviesť produkt od návrhu jeho koncepcie až po spustenie verzie jeho programu na rôznych platformách a v rozličných prostrediach."

(
Ing. Marek NÁHLIK, riaditeľ, R-SYS ).


Ospravedlňujeme sa, naša web stránka vyžaduje pre správnu funkčnosť zapnutý JavaScript.