Fúzia spoločnosti ERA a R-SYS ... viac
22.06.2016
AisWeb - 1.7.2015 spustenie trialu aplikácie ... viac
16.07.2015
Nová aplikácia pre podporu a plánovanie taktických operácií na trhu ... viac
21.06.2013
R-SYS držiteľ certifikátu manažérstva kvality ISO 9001:2008 ... viac
25.04.2013
Úspešná dodávka systémov pre PANSA. ... viac
25.04.2013
Inštalácia ATC informačného displeja na letisku v Hradci Králové ... viac
10.12.2012
R-MIP-DEMBOX brána pre prepojenie národných C2I systémov ... viac
15.10.2012
Nová verzia 2.0 systému riadenia a velenia C2SYS-MIS ... viac
15.10.2012
ATC displej s info o aktuálnom stave oblačnosti v riadenej oblasti ... viac
15.10.2012
Nová verzia ATC displeja (R-ADD) dostupná už aj pod OS LINUX a WINDOWS ... viac
15.10.2012
Odovzdanie systému sledovania plavidiel na vodnom diele Gabčíkovo ... viac
15.10.2012

Odovzdanie systému sledovania plavidiel na vodnom diele Gabčíkovo

V mesiaci september 2012 bola Vodohospodárskej výstavbe š.p. firmou METALCON s.r.o., ako primárnym dodávateľom a našou spoločnosťou, ako hlavným subdodávateľom, odovzdaná druhá časť systému sledovania pohybu plavidiel na VDG. Po doplnení systému o 3 nové radarové stanovištia (Čunovo, Hamuliakovo, Horný Bar) je radarovým obrazom pokrytý celý plavebný kanál Dunaja od Čuňova po Gabčíkovo v dĺžke viac ako 37km. Hlavný dispečing systému, kde je dnes celkovo pripojených 6 radarov, má k dispozícii jednotný multiradarový obraz, ktorý umožňuje operátorom sledovať na obrazovkách monitorovacieho systému dodržiavanie pravidiel plavby všetkých lodí na VDG. Súčasťou systému je aj zariadenie nepretržitého záznamu a prehrávania radarovej informácie za účelom jej spätnej analýzy pri mimoriadnych udalostiach. Koncom roku 2011 bola informácia v systéme sledovania doplnená aj o dáta z medzinárodného identifikačného systému plavidiel AIS.

Projekt bol dodávkou „na kľúč“ a obsahoval: (1) geologický prieskum pre radarové pozície, (2) kompletnú projektovú dokumentáciu, (3) stavebné práce, (4) dodávku oceľových konštrukcií, stožiarov, konzol pre radary, (5) vývoj, výrobu a dodávku elektronických dielov, ako sú radary, zariadenia pre spracovanie radarových signálov a diaľkové ovládanie radarov, jednotka multiradarového spracovania, systém zobrazenia - situačné displeje, (6) inštaláciu, školenie obslúh vrátane uvedenia systému do prevádzky.

Ospravedlňujeme sa, naša web stránka vyžaduje pre správnu funkčnosť zapnutý JavaScript.