Fúzia spoločnosti ERA a R-SYS ... viac
22.06.2016
AisWeb - 1.7.2015 spustenie trialu aplikácie ... viac
16.07.2015
Nová aplikácia pre podporu a plánovanie taktických operácií na trhu ... viac
21.06.2013
R-SYS držiteľ certifikátu manažérstva kvality ISO 9001:2008 ... viac
25.04.2013
Úspešná dodávka systémov pre PANSA. ... viac
25.04.2013
Inštalácia ATC informačného displeja na letisku v Hradci Králové ... viac
10.12.2012
R-MIP-DEMBOX brána pre prepojenie národných C2I systémov ... viac
15.10.2012
Nová verzia 2.0 systému riadenia a velenia C2SYS-MIS ... viac
15.10.2012
ATC displej s info o aktuálnom stave oblačnosti v riadenej oblasti ... viac
15.10.2012
Nová verzia ATC displeja (R-ADD) dostupná už aj pod OS LINUX a WINDOWS ... viac
15.10.2012
Odovzdanie systému sledovania plavidiel na vodnom diele Gabčíkovo ... viac
15.10.2012

Nová verzia ATC displeja (R-ADD) dostupná už aj pod OS LINUX a WINDOWS

Nová verzia ATC informačného displeja (R-ADD) dostupná už aj pod OS LINUX a WINDOWS. R-ADD je kľúčovým prvkom užívateľského rozhrania v prevádzkovom prostredí systému spracovania a zobrazenia prehľadových dát. Slúži na prezentáciu komplexného obrazu o vzdušnej situácii, ktorá poskytuje informácie o cieľoch, doplnkové ATC informácie (letové plány, meteorologické a letecké informácie), ako aj riešenie krátkodobých konfliktov.
R-ADD obsahuje aj špecifické vojenské funkcie riadenia. Užívateľské rozhranie aj prezentácia dát o vzdušnej situácii sú v súlade s požiadavkami ICAO a EUROCONTROL. Lepšiu výkonnosť riadiacich podporuje moderné užívateľské rozhranie s nástrojmi na riadenie letovej prevádzky a výpočet parametrov letov.
R-ADD môže fungovať ako samostatná stanica zobrazenia radarovej informácie alebo ako súčasť systému na riadenie letovej prevádzky. Nová verzia R-ADD umožňuje zobrazovať aj informácie o vývoji oblačnosti vo forme primárnych radarových dát (scan).

R-ADD slúži na zobrazenie:

  • informácií o cieľoch (vo forme primárneho videa, primárnych bodov (plots), dráh (tracks))
  • informácií o plánovaní letov a manažmente vzdušného priestoru
  • miestnych poveternostných podmienok a predpovede počasia
  • primárnych informácií o vývoji oblačnosti (scan)
  • navigačných výpočtov a meracích vektorov
  • krátkodobých leteckých konfliktov (Safety Nets)
Ospravedlňujeme sa, naša web stránka vyžaduje pre správnu funkčnosť zapnutý JavaScript.