Fúzia spoločnosti ERA a R-SYS ... viac
22.06.2016
AisWeb - 1.7.2015 spustenie trialu aplikácie ... viac
16.07.2015
Nová aplikácia pre podporu a plánovanie taktických operácií na trhu ... viac
21.06.2013
R-SYS držiteľ certifikátu manažérstva kvality ISO 9001:2008 ... viac
25.04.2013
Úspešná dodávka systémov pre PANSA. ... viac
25.04.2013
Inštalácia ATC informačného displeja na letisku v Hradci Králové ... viac
10.12.2012
R-MIP-DEMBOX brána pre prepojenie národných C2I systémov ... viac
15.10.2012
Nová verzia 2.0 systému riadenia a velenia C2SYS-MIS ... viac
15.10.2012
ATC displej s info o aktuálnom stave oblačnosti v riadenej oblasti ... viac
15.10.2012
Nová verzia ATC displeja (R-ADD) dostupná už aj pod OS LINUX a WINDOWS ... viac
15.10.2012
Odovzdanie systému sledovania plavidiel na vodnom diele Gabčíkovo ... viac
15.10.2012

ATC displej s info o aktuálnom stave oblačnosti v riadenej oblasti

Predstavujeme nový ATC meteo-displej (R-AWD)

R-AWD je cenovo a technicky veľmi efektívne riešenie prezentácie meteorologických informácií o aktuálnom stave oblačnosti v riadenom vzdušnom priestore. V čase, keď veľmi často dochádza k náhlym zmenám počasia (búrky, prudké dažde, atď.) riadiacim letovej prevádzky chýba, a to hlavne na pozíciách APP a TWR, informácia o aktuálnom stave oblačnosti a zrážkach rôznej intenzity.

R-AWD poskytuje riadiacim spoľahlivú informovanosť o aktuálnej intenzite zrážok prostredníctvom zobrazenia informácií typu PPI, CAPPI, RHI, EchoTop a VIL o oblačnosti na ich obrazovkách. Aj v prípade letísk, ktoré používajú primárne radary s meteo-kanálom má tento systém svoje uplatnenie nakoľko poskytuje 3D informáciu o oblačnosti.

R-AWD poskytuje niekoľkých prevádzkových režimov, ktoré zobrazujú rôzne typy meteorologických informácií uvedených vyššie. Každý režim je definovaný konfiguračnými parametrami, ako napr. doba obnovy celokruhovej informácie, dosah radaru (40km, 80km, 100km), počet meraní vo vertikálnej rovine a presnosť merania. Radar umožňuje zobrazenie aktuálnej situácie o počasí až do vzdialenosti 100km s dobou obnovy kompletnej informácie do 30 sek.
Ospravedlňujeme sa, naša web stránka vyžaduje pre správnu funkčnosť zapnutý JavaScript.