Fúzia spoločnosti ERA a R-SYS ... viac
22.06.2016
AisWeb - 1.7.2015 spustenie trialu aplikácie ... viac
16.07.2015
Nová aplikácia pre podporu a plánovanie taktických operácií na trhu ... viac
21.06.2013
R-SYS držiteľ certifikátu manažérstva kvality ISO 9001:2008 ... viac
25.04.2013
Úspešná dodávka systémov pre PANSA. ... viac
25.04.2013
Inštalácia ATC informačného displeja na letisku v Hradci Králové ... viac
10.12.2012
R-MIP-DEMBOX brána pre prepojenie národných C2I systémov ... viac
15.10.2012
Nová verzia 2.0 systému riadenia a velenia C2SYS-MIS ... viac
15.10.2012
ATC displej s info o aktuálnom stave oblačnosti v riadenej oblasti ... viac
15.10.2012
Nová verzia ATC displeja (R-ADD) dostupná už aj pod OS LINUX a WINDOWS ... viac
15.10.2012
Odovzdanie systému sledovania plavidiel na vodnom diele Gabčíkovo ... viac
15.10.2012

Nová verzia 2.0 systému riadenia a velenia C2SYS-MIS

NOVÁ verzia C2SYS MIS s rozhraním na MIP 3.0
Dovoľte nám predstaviť novú verziu mobilného informačného systému velenia a riadenia (C2SYS MIS), ktorý zabezpečuje bojový informačný manažment pre vojenské operácie pozemných síl (PS) na taktickom stupni velenia a riadenia.
C2SYS MIS je určený pre tých veliteľov zväzkov a útvarov PS, ktorí vykonávajú svoje povinnosti bez podpory vlastného štábu. C2SYS MIS je spravidla využívaný na taktickom mieste velenia, ako účinný nástroj veliteľa práporu, roty, čaty alebo družstva v poľných podmienkach, kde veliteľ preberá na seba, a aj vykonáva sám činnosti spojené s plánovaním, riadením, koordináciou operácií a dohľadom nad nimi.
MIS 2.0 je nová verzia C2SYS MIS, ktorá umožňuje výmenu informácií medzi rozdielnymi národnými C2I systémami prostredníctvom rozhrania MIP 3.0, čo umožňuje sémantickú interoperabilitu vojsk rôznych krajín v spoločných NATO operáciách. V tejto verzii systému je priamo implementovaná databáza JC3IEDM.
Ospravedlňujeme sa, naša web stránka vyžaduje pre správnu funkčnosť zapnutý JavaScript.