Fúzia spoločnosti ERA a R-SYS ... viac
22.06.2016
AisWeb - 1.7.2015 spustenie trialu aplikácie ... viac
16.07.2015
Nová aplikácia pre podporu a plánovanie taktických operácií na trhu ... viac
21.06.2013
R-SYS držiteľ certifikátu manažérstva kvality ISO 9001:2008 ... viac
25.04.2013
Úspešná dodávka systémov pre PANSA. ... viac
25.04.2013
Inštalácia ATC informačného displeja na letisku v Hradci Králové ... viac
10.12.2012
R-MIP-DEMBOX brána pre prepojenie národných C2I systémov ... viac
15.10.2012
Nová verzia 2.0 systému riadenia a velenia C2SYS-MIS ... viac
15.10.2012
ATC displej s info o aktuálnom stave oblačnosti v riadenej oblasti ... viac
15.10.2012
Nová verzia ATC displeja (R-ADD) dostupná už aj pod OS LINUX a WINDOWS ... viac
15.10.2012
Odovzdanie systému sledovania plavidiel na vodnom diele Gabčíkovo ... viac
15.10.2012

Inštalácia ATC informačného displeja na letisku v Hradci Králové

Dovoľujeme si vás informovať, že R-SYS v spolupráci s ERA a.s. Pardubice inštalovali systém spracovania a zobrazenia prehľadových informácií na riadiacej veži letiska Hradec Králové LZHK - pracovisko AFIS. Systém, ktorý je v testovacej prevádzke od konca novembra 2012 poskytuje riadiacim kompletný obraz o vzdušnej situácii v riadenej oblasti letiska.

Zdrojom informácie o vzdušnej situácii je multilateračný prehľadový systém MSS inštalované našim partnerom. R-ADD slúži na prezentáciu obrazu o vzdušnej situácii, ktorá poskytuje informácie o aktuálnej letovej prevádzke v riadenej oblasti, ale aj doplnkové letecké informácie (aktuálne lokálne letové plány, letecké mapy, meteorologické a letecké informácie). Systém umožňuje aj zobrazenie pohybu pozemných prostriedkov vybavených zariadením SQUID v rámci letiska. Do zobrazenia vstupujú aj dáta z lokálneho meteorologického radaru, čo umožňuje zobrazovať aj informácie o vývoji oblačnosti vo forme primárnych radarových dát (scan). Užívateľské rozhranie aj prezentácia dát o vzdušnej situácii sú v súlade s požiadavkami ICAO a EUROCONTROL.

Ospravedlňujeme sa, naša web stránka vyžaduje pre správnu funkčnosť zapnutý JavaScript.