Fúzia spoločnosti ERA a R-SYS ... viac
22.06.2016
AisWeb - 1.7.2015 spustenie trialu aplikácie ... viac
16.07.2015
Nová aplikácia pre podporu a plánovanie taktických operácií na trhu ... viac
21.06.2013
R-SYS držiteľ certifikátu manažérstva kvality ISO 9001:2008 ... viac
25.04.2013
Úspešná dodávka systémov pre PANSA. ... viac
25.04.2013
Inštalácia ATC informačného displeja na letisku v Hradci Králové ... viac
10.12.2012
R-MIP-DEMBOX brána pre prepojenie národných C2I systémov ... viac
15.10.2012
Nová verzia 2.0 systému riadenia a velenia C2SYS-MIS ... viac
15.10.2012
ATC displej s info o aktuálnom stave oblačnosti v riadenej oblasti ... viac
15.10.2012
Nová verzia ATC displeja (R-ADD) dostupná už aj pod OS LINUX a WINDOWS ... viac
15.10.2012
Odovzdanie systému sledovania plavidiel na vodnom diele Gabčíkovo ... viac
15.10.2012

Úspešná dodávka systémov pre PANSA.

Dodávka systému záznamu zvuku a terminálov AFTN pre PANSA.

Spoločnosť R-SYS s.r.o, ako dodávateľ partnerskej firmy Špeciálne Systémy a Software, a.s. v mesiacoch Február/Marec 2013 dodala a nainštalovala štyri komplety záznamu zvuku R-3R a dvojicu AFTN terminálov R-ATerm pre Poľské letové prevádzkové služby(PANSA).

Produkty boli zabudované do dvojice zaujímavo technicky riešených veží určených pre riadenie letovej prevádzky – jedna veža je mobilná a jedna prevozná. V každej veži sú inštalované dva komplety – hlavný a záložný, ktoré podľa požiadavky zákazníka nahrávajú 24 audio kanálov.

Systém záznamu zvuku R-3R dodaný spoločnosťou R-SYS, s.r.o sa skladá z analóg/digitál linkového rozhrania a počítača so softvérom na záznam a prehrávanie zvuku, ktorý je produktom R-SYS, s.r.o. Systém záznamu zvuku R-3R spĺňa všetky požiadavky na záznam a prehrávanie audio nahrávok v prostredí riadenia letovej prevádzky podľa ICAO Annex 11 a ICAO Document 4444.

Terminál AFTN sa skladá z monitora na riadiacej veži a počítača so softvérom R-ATerm, ktorý je SW nástrojom vyvinutým spoločnosťou R-SYS, s.r.o pre posielanie, príjem a spracovanie AFTN správ(FPL, AIS, AIRMET, TAF, METAR, SPECI, NOTAM, SNOWTAM, SIGMET atď.). Zariadenie je plne v súlade s požiadavkami ICAO Annex 10 Volume II, ICAO Annex 15 a požiadavkami ANS. V každej veži je nainštalovaný jeden komplet R-ATerm, ktorý sa na mieste určenia pripája do AFTN siete užívateľa prostredníctvom rozhraní RS232, TCP/IP alebo SACON.

Ospravedlňujeme sa, naša web stránka vyžaduje pre správnu funkčnosť zapnutý JavaScript.