Fúzia spoločnosti ERA a R-SYS ... viac
22.06.2016
AisWeb - 1.7.2015 spustenie trialu aplikácie ... viac
16.07.2015
Nová aplikácia pre podporu a plánovanie taktických operácií na trhu ... viac
21.06.2013
R-SYS držiteľ certifikátu manažérstva kvality ISO 9001:2008 ... viac
25.04.2013
Úspešná dodávka systémov pre PANSA. ... viac
25.04.2013
Inštalácia ATC informačného displeja na letisku v Hradci Králové ... viac
10.12.2012
R-MIP-DEMBOX brána pre prepojenie národných C2I systémov ... viac
15.10.2012
Nová verzia 2.0 systému riadenia a velenia C2SYS-MIS ... viac
15.10.2012
ATC displej s info o aktuálnom stave oblačnosti v riadenej oblasti ... viac
15.10.2012
Nová verzia ATC displeja (R-ADD) dostupná už aj pod OS LINUX a WINDOWS ... viac
15.10.2012
Odovzdanie systému sledovania plavidiel na vodnom diele Gabčíkovo ... viac
15.10.2012

R-SYS držiteľ certifikátu manažérstva kvality ISO 9001:2008

R-SYS s.r.o. sa dňom 1. 3. 2013 stal držiteľom certifikátu manažérstva kvality EN ISO 9001:2008 a EN ISO 14001:2004 v oblasti „Návrh, vývoj a predaj SW a HW riešení a služieb pre dopravu priemysel a oblasť bezpečnosti a ochrany“. Získaný certifikát potvrdil správnosť zavedených riadiacich procesov a zaväzuje R-SYS ďalej zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb zákazníkom, ktorá je cestou získania ich dlhodobej spokojnosti. Od zavedenia systému riadenia kvality si firma sľubuje zlepšenie postavenia firmy v konkurenčnom boji doma aj na medzinárodnom trhu, možnosť zapojenia sa do verejných súťaží vyžadujúcich tento certifikát, zvýšenie účinnosti reklamy, nadviazanie nových obchodných vzťahov. Certifikačný audit bol vykonaný firmou SGS-Société Générale de Surveillance SA.

Ospravedlňujeme sa, naša web stránka vyžaduje pre správnu funkčnosť zapnutý JavaScript.