Fúzia spoločnosti ERA a R-SYS ... viac
22.06.2016
AisWeb - 1.7.2015 spustenie trialu aplikácie ... viac
16.07.2015
Nová aplikácia pre podporu a plánovanie taktických operácií na trhu ... viac
21.06.2013
R-SYS držiteľ certifikátu manažérstva kvality ISO 9001:2008 ... viac
25.04.2013
Úspešná dodávka systémov pre PANSA. ... viac
25.04.2013
Inštalácia ATC informačného displeja na letisku v Hradci Králové ... viac
10.12.2012
R-MIP-DEMBOX brána pre prepojenie národných C2I systémov ... viac
15.10.2012
Nová verzia 2.0 systému riadenia a velenia C2SYS-MIS ... viac
15.10.2012
ATC displej s info o aktuálnom stave oblačnosti v riadenej oblasti ... viac
15.10.2012
Nová verzia ATC displeja (R-ADD) dostupná už aj pod OS LINUX a WINDOWS ... viac
15.10.2012
Odovzdanie systému sledovania plavidiel na vodnom diele Gabčíkovo ... viac
15.10.2012

AisWeb - 1.7.2015 spustenie trialu aplikácie

Spoločnosť R-SYS,s.r.o. vyvinula pre Letové prevádzkové služby,š.p. softwérový produkt, ktorý umožňuje poskytovanie informácií a služieb
na predletovú prípravu pre pilotov a pre širokú leteckú verejnosť.

Aplikácia AisWeb umožňuje pilotom :

 • vytvoriť alebo meniť údaje osobného profilu,
 • nastaviť vlastné prostredie aplikácie výberom mapových podkladov (vrátane ICAO mapy 1:500 000), NAVAID vrstiev, zobrazenia prekážok, VIP objektov ...,
 • vytvoriť databázu vlastných (používaných) lietadiel - definovať výkonové parametre použité vo výpočtoch parametrov letenej trate ako i pre automatické vyplnenie FPL,
 • vytvoriť databázu vlastných letových zámerov(tratí) grafickou a textovou formou,
 • definovať buffer (okolie) trate pre automatickú selekciu aktuálnych leteckých informácií súvisiacich s letovým zámerom,
 • upravovať uložené letové zámery, vytvárať ich kópie,
 • zobraziť horizontálny i vertikálny profil trate letového zámeru vrátane aktuálnych leteckých informácií vzťahujúcich sa k trati,
 • vytvoriť letovú dokumentáciu v PDF formáte s obsahom - navigačný štítok, profil terénu, mapa so zákresom trate, COMM/NAV, NOTAM-y, FUA, informácie o letiskách atď...,
 • podať letový plán zo zoznamu vlastných FPL alebo z letového zámeru (funkcia v testovacej prevádzke nie je dostupná),
 • pracovať v rámci aplikácie s nástrojmi, ktoré umožnujú:
 • prehliadanie leteckých informácií (NOTAM, SNOWTAM, priestory FUA, informácie o statických objektoch a pod.) aktualizovaných LIS,
 • prehliadanie dokumentácie k letiskám,
 • zákres vlastných objektov,
 • meranie vzdialeností,
 • prehliadanie meteorologických informácií.

Účelom testovania aplikácie AisMobile je overiť jej funkčnosť, správnosť poskytovaných mapových, databázových a leteckých informácií, ako i ostatných informácií
poskytovaných vo forme letovej dokumentácie. Všetky informácie v aplikácii AisWeb sú aktualizované LIS - LPS SR, š.p. a majú pôvod v EUROCONTROL databáze (EAD).
a sú zobrazované v reálnom čase. Aplikácia AisWeb je v súčasnosti zdarma dostupná v SK,EN a CZ jazykovej mutácii na linku  http://aisweb.lps.sk/login.php .
Aktuálne ju môžu využívať registrovaní používatelia systému IBAF.(bezplatná registrácia na http://ais.lps.sk/ibaf/ )

Ospravedlňujeme sa, naša web stránka vyžaduje pre správnu funkčnosť zapnutý JavaScript.