Fúzia spoločnosti ERA a R-SYS ... viac
22.06.2016
AisWeb - 1.7.2015 spustenie trialu aplikácie ... viac
16.07.2015
Nová aplikácia pre podporu a plánovanie taktických operácií na trhu ... viac
21.06.2013
R-SYS držiteľ certifikátu manažérstva kvality ISO 9001:2008 ... viac
25.04.2013
Úspešná dodávka systémov pre PANSA. ... viac
25.04.2013
Inštalácia ATC informačného displeja na letisku v Hradci Králové ... viac
10.12.2012
R-MIP-DEMBOX brána pre prepojenie národných C2I systémov ... viac
15.10.2012
Nová verzia 2.0 systému riadenia a velenia C2SYS-MIS ... viac
15.10.2012
ATC displej s info o aktuálnom stave oblačnosti v riadenej oblasti ... viac
15.10.2012
Nová verzia ATC displeja (R-ADD) dostupná už aj pod OS LINUX a WINDOWS ... viac
15.10.2012
Odovzdanie systému sledovania plavidiel na vodnom diele Gabčíkovo ... viac
15.10.2012

ATC systém záznamu činnosti stanice operátora (R-ORec)

R-ORec je neinvazívny systém nepretržitého záznamu videa a hlasovej komunikácie na PC platforme. R-ORec umožňuje vytváranie právoplatných záznamov obsahujúcich video & audio signály zachytené na pracovnej stanici riadiaceho letovej prevádzky (vrátane hlasu, videa, sériových liniek, pohybu myšou či písanie na klávesnici) a ich dlhodobé archivovanie. Uložené súbory záznamov možno potom vyhľadávať a prehrávať na integrovanej „vyšetrovacej platforme“, ktorá umožňuje priebežnú kontrolu práce riadiaceho. Systém môže byť použitý aj na hodnotenie pracovného výkonu riadiaceho, ako aj na analýzu a vyšetrovanie neobvyklých udalostí, ktoré môžu nastať pri výkone náročných úloh spojených s riadením letovej prevádzky.
Naše riešenie umožní užívateľovi zaznamenať a synchrónne prehrávať video, zvuky, sériové linky, kliknutia myšou aj údaje zadávané klávesnicou. Záznamy dát môžu byť následne exportované a prehrávané na rôznych typoch nosičov dát.

R-ORec základné vlastnosti:

  • bezstratový záznam s vysokou úrovňou komprimácie (1:800)
  • neinvazívne pripojenie systému záznamu prostredníctvom bezporuchových video splitrov
  • zachytávanie VGA a DVI video signálov až po rozlíšenie 2kx2k
  • synchrónny záznam hlasu, videa, sériových liniek, pohybu myši, zadávania údajov klávesnicou na pozícii riadiaceho
  • záznam a prehrávanie viacerých obrazoviek a viacerých hlasových kanálov na pozícii riadiaceho
  • plne konfigurovateľný záznam - frekvencia snímania, kompresia, atď.
  • komerčne dostupný hardware
  • okamžitý prístup k záznamom dát
  • flexibilné ovládanie prehrávania (štart, stop/pauza, prevíjanie vpred/vzad, časový skok, zmena rýchlosti, nekonečný cyklus, multi-filter, atď.)
  • možnosť exportu záznamu do štandardného AVI formátu
Ospravedlňujeme sa, naša web stránka vyžaduje pre správnu funkčnosť zapnutý JavaScript.