Fúzia spoločnosti ERA a R-SYS ... viac
22.06.2016
AisWeb - 1.7.2015 spustenie trialu aplikácie ... viac
16.07.2015
Nová aplikácia pre podporu a plánovanie taktických operácií na trhu ... viac
21.06.2013
R-SYS držiteľ certifikátu manažérstva kvality ISO 9001:2008 ... viac
25.04.2013
Úspešná dodávka systémov pre PANSA. ... viac
25.04.2013
Inštalácia ATC informačného displeja na letisku v Hradci Králové ... viac
10.12.2012
R-MIP-DEMBOX brána pre prepojenie národných C2I systémov ... viac
15.10.2012
Nová verzia 2.0 systému riadenia a velenia C2SYS-MIS ... viac
15.10.2012
ATC displej s info o aktuálnom stave oblačnosti v riadenej oblasti ... viac
15.10.2012
Nová verzia ATC displeja (R-ADD) dostupná už aj pod OS LINUX a WINDOWS ... viac
15.10.2012
Odovzdanie systému sledovania plavidiel na vodnom diele Gabčíkovo ... viac
15.10.2012

ATC/ATM riešenia

R-SYS ponuka systémov riadenia/manažmentu letovej prevádzky (ATC/ATM) zahrňuje rôzne druhy zákazníckych ATC/ATM riešení, ktoré sú určené pre civilných aj vojenských zákazníkov, a ktoré sú vhodné pre každé ATC prostredie od regionálnych letísk až po malé a stredne veľké oblastné strediská riadenia letovej prevádzky. ATC/ATM systémy z R-SYS produkcie umožňujú spracovanie dát z aktívnych/pasívnych senzorov (napr. MLAT stanice, PSR, MSSR).

ATC/ATM riešenia sú modulárne, čo poskytuje zákazníkovi flexibilitu v prípade zaradenia nových modulov alebo modernizácie systému. SW riešenie, od konceptu až po nasadenie verzie, je vyvíjané podľa požiadaviek zákazníka na integráciu systému do jeho existujúcej infraštruktúry a prepojenie s vybavením iných výrobcov. Všetky ATC/ATM produkty, ktoré dodáva firma R-SYS, sú vyvíjané v súlade s požiadavkami ICAO a EUROCONTROL.
Ospravedlňujeme sa, naša web stránka vyžaduje pre správnu funkčnosť zapnutý JavaScript.