Fúzia spoločnosti ERA a R-SYS ... viac
22.06.2016
AisWeb - 1.7.2015 spustenie trialu aplikácie ... viac
16.07.2015
Nová aplikácia pre podporu a plánovanie taktických operácií na trhu ... viac
21.06.2013
R-SYS držiteľ certifikátu manažérstva kvality ISO 9001:2008 ... viac
25.04.2013
Úspešná dodávka systémov pre PANSA. ... viac
25.04.2013
Inštalácia ATC informačného displeja na letisku v Hradci Králové ... viac
10.12.2012
R-MIP-DEMBOX brána pre prepojenie národných C2I systémov ... viac
15.10.2012
Nová verzia 2.0 systému riadenia a velenia C2SYS-MIS ... viac
15.10.2012
ATC displej s info o aktuálnom stave oblačnosti v riadenej oblasti ... viac
15.10.2012
Nová verzia ATC displeja (R-ADD) dostupná už aj pod OS LINUX a WINDOWS ... viac
15.10.2012
Odovzdanie systému sledovania plavidiel na vodnom diele Gabčíkovo ... viac
15.10.2012

ATC simulátor (R-ASIM)

ATC Simulator (R-ASIM) slúži na školenie operátorov riadenia letovej prevádzky (ATC) počas výkonu práce (OJT) a umožňuje udržiavanie a zvyšovanie ich odborných schopností, ktoré potrebujú pri plnení reálnych úloh.

R-ASIM spĺňa všetky požiadavky na výcvik riadenia letov v oblasti letiska, na trati aj na presné priblíženie. Obzvlášť poskytuje pomoc tým, ktorí sa potrebujú oboznámiť so systémom SDPD a získať praktické skúsenosti s prácou s týmto systémom.

Otvorená architektúra systému R-ASIM umožňuje vytvárať množstvo konfigurácií, ktoré integrujú jednu alebo viac študentských pracovných pozícií určených na výkon pracovných úloh študenta-riadiaceho, jednu alebo viac pracovných pozícií školiteľa určených na prípravu scenárov a riadenie cvičení, jednotku hlasovej komunikácie a záznamové zariadenie.

Dizajn grafického užívateľského rozhrania je totožný s rozhraním, ktoré je používané v SDPD moduloch a naviac je doplnený o špecifické OJT vlastnosti, aby študenti mali prístup ku všetkým funkciám SDPD systému tak, ako keď riadia skutočnú prevádzku.

R-ASIM obsahuje súbor scenárov cvičení, ktoré sú vopred pripravené inštruktorom, a ktoré prezentujú rôzne simulované vzdušné situácie a simulované lety. Študent-riadiaci vykonáva úlohy spojené s riadením letov pod dohľadom inštruktora, pričom celé cvičenie môže byť zaznamenávané, aby po jeho skončení bolo možné vyhodnotiť študentovu výkonnosť.

Ospravedlňujeme sa, naša web stránka vyžaduje pre správnu funkčnosť zapnutý JavaScript.