Fúzia spoločnosti ERA a R-SYS ... viac
22.06.2016
AisWeb - 1.7.2015 spustenie trialu aplikácie ... viac
16.07.2015
Nová aplikácia pre podporu a plánovanie taktických operácií na trhu ... viac
21.06.2013
R-SYS držiteľ certifikátu manažérstva kvality ISO 9001:2008 ... viac
25.04.2013
Úspešná dodávka systémov pre PANSA. ... viac
25.04.2013
Inštalácia ATC informačného displeja na letisku v Hradci Králové ... viac
10.12.2012
R-MIP-DEMBOX brána pre prepojenie národných C2I systémov ... viac
15.10.2012
Nová verzia 2.0 systému riadenia a velenia C2SYS-MIS ... viac
15.10.2012
ATC displej s info o aktuálnom stave oblačnosti v riadenej oblasti ... viac
15.10.2012
Nová verzia ATC displeja (R-ADD) dostupná už aj pod OS LINUX a WINDOWS ... viac
15.10.2012
Odovzdanie systému sledovania plavidiel na vodnom diele Gabčíkovo ... viac
15.10.2012

ATC systém záznamu a prehrávania hlasovej komunikácie (R-VRec)

R-VRec je určený na tvorbu, manažment a dlhodobé ukladanie časovo synchronizovaných záznamov hlasu a LAN dát zaznamenaných v prevádzkovom prostredí riadenia letovej prevádzky (ATC), ktoré dokumentujú hlasovú komunikáciu operátorov a tok dát v rámci LAN. R-VRec okrem toho umožňuje vyhľadávanie a výber uložených súborov záznamov z dôvodu ich následného prehrávania a analýzy, aby bolo možné vyšetrovať neobvyklé udalosti, ktoré môžu nastať v prevádzkovom prostredí riadenia letov.
R-VRec poskytuje rýchle a flexibilné riešenie digitálneho záznamu a prehrávania hlasu aj dát, ktoré spĺňa všetky funkčné a výkonnostné požiadavky kladené na také náročné pracoviská akými ATC centrá sú.

R-VRec hlavné vlastnosti:

  • Modulárne riešenie umožňujúce záznam prakticky neobmedzeného počtu hlasových kanálov (prevádzkou overená inštalácia systému s 1200 kanálmi rôzneho typu)
  • 24-hodinová nepretržitá prevádzka
  • záznam rôznych typov hlasových kanálov - analógových (telefónne linky, okolité zvuky, rádiá, atď.), digitálnych (E1 rozhranie, ISDN PRI/BRI), VoIP
  • dlhodobé uloženie záznamov s priamym prístupom
  • časovo synchronizované prehrávanie (až 8 hlasových kanálov súčasne)
  • kapacita pamäte je limitovaná len kapacitou pamäťového média
  • optimálne užívateľské rozhranie na konfiguráciu systému aj ovládanie prehrávania
  • ochrana proti prepisu, vymazaniu či modifikácii záznamov a logovacích súborov
  • hlásenie porúch systému cez SNMP
Ospravedlňujeme sa, naša web stránka vyžaduje pre správnu funkčnosť zapnutý JavaScript.