Fúzia spoločnosti ERA a R-SYS ... viac
22.06.2016
AisWeb - 1.7.2015 spustenie trialu aplikácie ... viac
16.07.2015
Nová aplikácia pre podporu a plánovanie taktických operácií na trhu ... viac
21.06.2013
R-SYS držiteľ certifikátu manažérstva kvality ISO 9001:2008 ... viac
25.04.2013
Úspešná dodávka systémov pre PANSA. ... viac
25.04.2013
Inštalácia ATC informačného displeja na letisku v Hradci Králové ... viac
10.12.2012
R-MIP-DEMBOX brána pre prepojenie národných C2I systémov ... viac
15.10.2012
Nová verzia 2.0 systému riadenia a velenia C2SYS-MIS ... viac
15.10.2012
ATC displej s info o aktuálnom stave oblačnosti v riadenej oblasti ... viac
15.10.2012
Nová verzia ATC displeja (R-ADD) dostupná už aj pod OS LINUX a WINDOWS ... viac
15.10.2012
Odovzdanie systému sledovania plavidiel na vodnom diele Gabčíkovo ... viac
15.10.2012

C2 Mobilný Informačný Systém (C2SYS-MIS)

Mobilný informačný systém (C2SYS MIS) je systém, ktorý zabezpečuje informačný bojový manažment vojenských operácií pozemných síl (PS) na taktickom stupni velenia a riadenia. C2SYS MIS je určený pre tých veliteľov zväzkov a útvarov PS, ktorí vykonávajú svoje povinnosti bez podpory vlastného štábu.
C2SYS MIS je spravidla využívaný na taktickom mieste velenia ako účinný nástroj veliteľa práporu, roty, čaty alebo družstva v poľných podmienkach, kde veliteľ preberá na seba, a aj vykonáva sám (bez podpory vlastného štábu) činnosti spojené s plánovaním, riadením, koordináciou operácií a dohľadom nad nimi.
C2SYS MIS má funkcie, ktoré umožňujú viesť operácie v jednotnom komunikačnom a informačnom prostredí tzv. digitalizovanom bojisku (NNEC prostredie), keďže sa predpokladá, že budúce vojenské operácie budú viesť malé vysoko mobilné jednotky operujúce na veľkom bojovom priestore.Integrácia vizualizačných prvkov LuciadMap, ktoré sú plne kompatibilné s NATO štandardami umožnila vysoký stupeň interoperability C2SYS MIS.
C2SYS MIS využíva LuciadMap Foundation a jeho prídavné moduly na spracovanie a zobrazenie geografických informácií potrebných na vizualizáciu prostredia, v ktorom pozemné sily vykonávajú bojovú činnosť. Pomocou grafického zobrazenia celej záujmovej oblasti, jeho životne dôležitých objektov a vybavenia, velitelia môžu vidieť celý bojový priestor, čo im umožňuje rýchle a účinné plánovanie misií a vydávanie bojových rozkazov.

C2SYS MIS hlavné vlastnosti:

  • C2 nástroj pre malé mobilné jednotky operujúce vo veľkom bojovom priestore
  • spĺňa požiadavky interoperability mnohonárodných jednotiek a kompatibility vojenskej výzbroje
  • kompatibilný s NATO štandardami-napomáha plánovaniu, riadeniu,
  • koordinácii misií a dohľadu nad nimi
  • spoľahlivá informovanosť o situácii na bojisku
  • rýchle hodnotenie stupňa ohrozenia a flexibilné vydávanie bojových rozkazov
  • zber, distribúcia a výmena rôznych multi-mediálnych informácií v reálnom čase
Ospravedlňujeme sa, naša web stránka vyžaduje pre správnu funkčnosť zapnutý JavaScript.