Fúzia spoločnosti ERA a R-SYS ... viac
22.06.2016
AisWeb - 1.7.2015 spustenie trialu aplikácie ... viac
16.07.2015
Nová aplikácia pre podporu a plánovanie taktických operácií na trhu ... viac
21.06.2013
R-SYS držiteľ certifikátu manažérstva kvality ISO 9001:2008 ... viac
25.04.2013
Úspešná dodávka systémov pre PANSA. ... viac
25.04.2013
Inštalácia ATC informačného displeja na letisku v Hradci Králové ... viac
10.12.2012
R-MIP-DEMBOX brána pre prepojenie národných C2I systémov ... viac
15.10.2012
Nová verzia 2.0 systému riadenia a velenia C2SYS-MIS ... viac
15.10.2012
ATC displej s info o aktuálnom stave oblačnosti v riadenej oblasti ... viac
15.10.2012
Nová verzia ATC displeja (R-ADD) dostupná už aj pod OS LINUX a WINDOWS ... viac
15.10.2012
Odovzdanie systému sledovania plavidiel na vodnom diele Gabčíkovo ... viac
15.10.2012

Digitálny vojak - Systém monitoringu a komunikačné rozhranie

Problematika C4I interoperability v rámci programu Dismounted Soldier System (DSS, taktická výzbroj pešiaka) bola riešená pracovnou skupinou NAAG – AC/225-LCG/1-C4I WG. Cieľom programu je umožniť výmenu informácií medzi členmi bojových skupín na taktickej úrovni velenia v rámci operácií koaličných síl. V rámci tejto skupiny bol navrhnutý spoločný dátový model DSS (JDSSDM, Joint Dismounted Soldier System Data Model), ako aj návrh protokolov pre výmenu správ na jednotlivých komunikačných vrstvách (JDSSIEM, Joint Dismounted Soldier System Information Exchange Mechanism).

V roku 2010 náš vývojový tím uskutočnil prvé testovanie dátového modelu. S podporou firiem R-SYS a CSBC bola v roku 2011 prvýkrát otestovaná interoperabilita komunikačného protokolu DSS so systémom C2SYS MIS v rámci zasadnutia pracovnej skupiny LCG/1 v Bratislave.

V nasledujúcom období došlo k finálnej úprave spoločného mechanizmu výmeny DSS dát, ktorého životaschopnosť mala byť testovaná pri príležitosti záverečného zasadnutia skupiny LCG/1 v apríli 2012. Na toto zasadnutie sme v spolupráci s CSBC pripravili prezentáciu systému monitoringu DSMon3D v 3D zobrazení a implementáciu komunikačného rozhrania na báze JDSSIEM do systému C2SYS MIS v 2D verzii. Vytvorené komunikačné rozhranie predstavuje bránu (DSGate), ktorá umožňuje prepojenie DSS s národným C2 systémom.

Ukážka a testovanie interoperability národných systémov, na ktorých participovalo Slovensko (zastúpené firmami CSBC a R-SYS), USA (USMC), Nemecko (Rheinmetall so systémom IdZ), Holandsko a Nórsko preukázalo životaschopnosť návrhu STANAG 4677, ako aj pripravenosť jednotlivých krajín na jeho implementáciu v plnom rozsahu.

Ospravedlňujeme sa, naša web stránka vyžaduje pre správnu funkčnosť zapnutý JavaScript.