Fúzia spoločnosti ERA a R-SYS ... viac
22.06.2016
AisWeb - 1.7.2015 spustenie trialu aplikácie ... viac
16.07.2015
Nová aplikácia pre podporu a plánovanie taktických operácií na trhu ... viac
21.06.2013
R-SYS držiteľ certifikátu manažérstva kvality ISO 9001:2008 ... viac
25.04.2013
Úspešná dodávka systémov pre PANSA. ... viac
25.04.2013
Inštalácia ATC informačného displeja na letisku v Hradci Králové ... viac
10.12.2012
R-MIP-DEMBOX brána pre prepojenie národných C2I systémov ... viac
15.10.2012
Nová verzia 2.0 systému riadenia a velenia C2SYS-MIS ... viac
15.10.2012
ATC displej s info o aktuálnom stave oblačnosti v riadenej oblasti ... viac
15.10.2012
Nová verzia ATC displeja (R-ADD) dostupná už aj pod OS LINUX a WINDOWS ... viac
15.10.2012
Odovzdanie systému sledovania plavidiel na vodnom diele Gabčíkovo ... viac
15.10.2012

Prevodník signálov analógového radaru (R-Scan)

R-Scan je vysoko výkonné a softvérovo konfigurovateľné zariadenie spracovania radarových signálov, ktoré transformuje analógový video výstup – zo skutočne každého primárneho prehľadového radaru (PSR) – na tok digitálnych video dát a/alebo plotov/trackov vhodných na ďalšie spracovanie v moderných riadiacich centrách. Prostredníctvom svojich rozhraní a prevádzkových parametrov poskytuje R-Scan vysoko spoľahlivý nástroj, ktorý je vhodný na integráciu do rôznych typov analógových PSR používaných na riadenie letovej prevádzky po trati alebo v koncovej oblasti, ako aj v protivzdušnej obrane.

R-Scan je možné priamo prepojiť s ATC dátovým displejom (R-ADD) určeným na prezentáciu radarových dát pre riadiacich letovej prevádzky a zároveň je možné toto zariadenie pripojiť k jednotke spracovania dát z jedného alebo viacerých radarov (plot to track spracovanie). Výstupné dáta môžu byť prenášané TCP/UDP protokolom cez Ethernet, sériové rozhranie alebo v užívateľom definovanom formáte a rozhraní. Táto koncepcia digitalizácie umožňuje jednoduchú implementáciu R-Scan zariadenia do existujúcej infraštruktúry používateľa.  R-Scan je zariadenie realizované na báze počítačových COTS komponentov dovybavených špecializovaným PCI modulom digitalizácie analogových radarových signálov.

 R-Scan poskytuje konfigurovateľné výstupné informácie ako

  • Digitálny tok video dát v špeciálnom komprimovanom formáte, alebo
  • Ploty / tracky v štandardnom ASTERIX formáte (napr. CAT 3, 48, atď).

 

 

Ospravedlňujeme sa, naša web stránka vyžaduje pre správnu funkčnosť zapnutý JavaScript.