Fúzia spoločnosti ERA a R-SYS ... viac
22.06.2016
AisWeb - 1.7.2015 spustenie trialu aplikácie ... viac
16.07.2015
Nová aplikácia pre podporu a plánovanie taktických operácií na trhu ... viac
21.06.2013
R-SYS držiteľ certifikátu manažérstva kvality ISO 9001:2008 ... viac
25.04.2013
Úspešná dodávka systémov pre PANSA. ... viac
25.04.2013
Inštalácia ATC informačného displeja na letisku v Hradci Králové ... viac
10.12.2012
R-MIP-DEMBOX brána pre prepojenie národných C2I systémov ... viac
15.10.2012
Nová verzia 2.0 systému riadenia a velenia C2SYS-MIS ... viac
15.10.2012
ATC displej s info o aktuálnom stave oblačnosti v riadenej oblasti ... viac
15.10.2012
Nová verzia ATC displeja (R-ADD) dostupná už aj pod OS LINUX a WINDOWS ... viac
15.10.2012
Odovzdanie systému sledovania plavidiel na vodnom diele Gabčíkovo ... viac
15.10.2012

Systém spracovania a zobrazenia prehľadových dát (R-SDPS)

R-SDPS patrí do skupiny moderných prehľadových systémov spracovania dát, ktoré sú určené na riadenie civilnej/vojenskej letovej prevádzky a plánovanie letov v koncovej riadenej oblasti a na letiskách. Riadiacim poskytuje integrovaný obraz o vzdušnej situácii v riadenej oblasti, ktorý je doplnený o letecké a meteorologické informácie, ako aj o nástroje na navedenie lietadiel. R-SDPD technológia zahrňuje také vlastnosti, ako je stanovenie súradníc cieľa vrátane merania výšky cieľa rôznymi typmi senzorov (PSR, MSSR, MLAT, ADS-B, atď.). Systém bol vyvinutý v súlade s ICAO a EUROCONTROL štandardmi.

Súčasťou R-SDPS sú tieto moduly: (1) modul spracovania prehľadových dát; (2) modul spracovania letových dát; (3) modul záznamu a prehrávania hlasu a dát; (4) modul presného priblíženia lietadiel; (5) modul operačného plánovania letov; (6) modul technického dohľadu a monitoringu stavu systému; (7) modul simulácie na zvyšovanie zručností riadiacich.

R-SDPS hlavné vlastnosti:

  • príjem, spracovanie a distribúcia senzorových dát a ATSM informácií
  • spracovanie a manažment FPL dát, vrátane korelácie letových plánov s cieľmi (tracks)
  • zobrazenie integrovaného obrazu o vzdušnej situácii
  • zobrazenie presného priblíženia lietadiel
  • výpočet krátkodobých konfliktov (Safety Nets)
  • technický dohľad a monitoring stavu systému
  • nepretržitý záznam hlasu/dát, archivácia a prehrávanie záznamov o prevádzke systému a činnosti operátorov
  • simulácia letovej prevádzky, príprava scenárov cvičení a ich riadenie
Ospravedlňujeme sa, naša web stránka vyžaduje pre správnu funkčnosť zapnutý JavaScript.