Fúzia spoločnosti ERA a R-SYS ... viac
22.06.2016
AisWeb - 1.7.2015 spustenie trialu aplikácie ... viac
16.07.2015
Nová aplikácia pre podporu a plánovanie taktických operácií na trhu ... viac
21.06.2013
R-SYS držiteľ certifikátu manažérstva kvality ISO 9001:2008 ... viac
25.04.2013
Úspešná dodávka systémov pre PANSA. ... viac
25.04.2013
Inštalácia ATC informačného displeja na letisku v Hradci Králové ... viac
10.12.2012
R-MIP-DEMBOX brána pre prepojenie národných C2I systémov ... viac
15.10.2012
Nová verzia 2.0 systému riadenia a velenia C2SYS-MIS ... viac
15.10.2012
ATC displej s info o aktuálnom stave oblačnosti v riadenej oblasti ... viac
15.10.2012
Nová verzia ATC displeja (R-ADD) dostupná už aj pod OS LINUX a WINDOWS ... viac
15.10.2012
Odovzdanie systému sledovania plavidiel na vodnom diele Gabčíkovo ... viac
15.10.2012

Systémy digitálneho záznamu a prehrávania

Digitálne záznamové a prehrávacie systémy dodávané firmou R-SYS slúžia na tvorbu, ovládanie a archiváciu časovo-synchronizovaných záznamov informácií. Tieto systémy prostredníctvom záznamu audio kanálov, video kanálov (ktoré zaznamenávajú činnosť pracovnej stanice operátora), LAN/WAN dát; ako aj výstupu z analógových alebo digitálnych zariadení (napr. radary) dokumentujú činnosť a chovanie prevádzkového prostredia užívateľa. Súbory záznamov uložené na rôznych médiách možno vyhľadávať a spätne prehrávať za účelom preskúmania a vyšetrovania nepredvídaných udalostí alebo nehôd. Záznamy rôznych situácií sú používané aj na výcvik - zvyšovanie zručností operátorov.

Digitálne záznamové systémy sú určené na použitie v rôznych operačných prostrediach, ako napr. na pracoviskách riadenia letovej prevádzky, stanovištiach velenia a riadenia, centrách záchranných služieb (lekárska záchranná- , protipožiarna a záchranná služba), polície, bezpečnostnej služby či krízového manažmentu, na dispečingoch železničnej a autobusovej dopravy, riadiacich centrách priemyselných podnikov, "call" centrách, atď.

Ospravedlňujeme sa, naša web stránka vyžaduje pre správnu funkčnosť zapnutý JavaScript.