Fúzia spoločnosti ERA a R-SYS ... viac
22.06.2016
AisWeb - 1.7.2015 spustenie trialu aplikácie ... viac
16.07.2015
Nová aplikácia pre podporu a plánovanie taktických operácií na trhu ... viac
21.06.2013
R-SYS držiteľ certifikátu manažérstva kvality ISO 9001:2008 ... viac
25.04.2013
Úspešná dodávka systémov pre PANSA. ... viac
25.04.2013
Inštalácia ATC informačného displeja na letisku v Hradci Králové ... viac
10.12.2012
R-MIP-DEMBOX brána pre prepojenie národných C2I systémov ... viac
15.10.2012
Nová verzia 2.0 systému riadenia a velenia C2SYS-MIS ... viac
15.10.2012
ATC displej s info o aktuálnom stave oblačnosti v riadenej oblasti ... viac
15.10.2012
Nová verzia ATC displeja (R-ADD) dostupná už aj pod OS LINUX a WINDOWS ... viac
15.10.2012
Odovzdanie systému sledovania plavidiel na vodnom diele Gabčíkovo ... viac
15.10.2012

Vývoj softvéru

Vývoj zákazníckych SW riešení má v našej firme dominantné postavenie a vychádza z našich znalostí a značných skúseností s používaním operačných systémov a rôznych vývojových nástrojov. Vyznáme sa v produktoch koncových užívateľov a koncepciách riešení, v technikách riadenia, ako aj v moderných a overených metodikách vývoja. Sme schopní realizovať a dodať projekt od výberu hardvéru a analýzy požiadaviek na softvér, cez návrh riešenia, jeho realizáciu, inštaláciu, nastavenie a odskúšanie, až po služby zahrňujúce školenie personálu, a záručnú/pozáručnú podporu produktu.

Vývoj zákazníckeho softvéru      ---    Vývoj IT riešení na objednávku   ---      Riadenie IT projektov
Rozširovanie a údržba existujúcich systémov    ---     Modernizácia zariadení a systémová integrácia

Hlavné smery vývoja softvéru:

 • systémy pre spracovanie dát v reálnom čase
 • autonómne, klient/server alebo distribuované aplikácie
 • vývoj vloženého softvéru (embedded SW)
 • vývoj ovládačov (kernel drivers) pre operačné systémy (Linux, Solaris)
 • systémové rozhrania
 • systémy pre spracovanie a prezentáciu geografických informácií
 • databázové systémy na báze MySQL, Oracle
 • systémy určené pre prezentáciu dát a rôznej užívateľskej grafiky v 2D / 3D projekcii
 • komunikačné aplikácie určené pre rôzne sieťové protokoly (TCP/IP, X.25, HDLC ...)
 • aplikácie s webovým rozhraním

Používané vývojové technológie:

 • UNIX (Linux&Solaris) a MS Windows operačné systémy
 • UML, C, C++, Objective-C, Java, OSGi, skriptovacie jazyky (bash, perl, python), SQL, PHP, HTML, XML, a iné
 • X11, Qt, OpenStep, OpenGL a iné vlastné a vysoko špecializované SW moduly a knižnice
 • súbor nástrojov na viacúrovňové testovanie: testovanie základných SW jednotiek; integračné a systémové testovanie (automatizované testovacie prostredie)
 • riadenie konfigurácií a nástroje riadenia vývoja, údržby a nasadenia (systém riadenia revízií)
 • komplexný systém sledovania porúch 
 • systém riadenia podnikovej dokumentácie
Ospravedlňujeme sa, naša web stránka vyžaduje pre správnu funkčnosť zapnutý JavaScript.