Fúzia spoločnosti ERA a R-SYS ... viac
22.06.2016
AisWeb - 1.7.2015 spustenie trialu aplikácie ... viac
16.07.2015
Nová aplikácia pre podporu a plánovanie taktických operácií na trhu ... viac
21.06.2013
R-SYS držiteľ certifikátu manažérstva kvality ISO 9001:2008 ... viac
25.04.2013
Úspešná dodávka systémov pre PANSA. ... viac
25.04.2013
Inštalácia ATC informačného displeja na letisku v Hradci Králové ... viac
10.12.2012
R-MIP-DEMBOX brána pre prepojenie národných C2I systémov ... viac
15.10.2012
Nová verzia 2.0 systému riadenia a velenia C2SYS-MIS ... viac
15.10.2012
ATC displej s info o aktuálnom stave oblačnosti v riadenej oblasti ... viac
15.10.2012
Nová verzia ATC displeja (R-ADD) dostupná už aj pod OS LINUX a WINDOWS ... viac
15.10.2012
Odovzdanie systému sledovania plavidiel na vodnom diele Gabčíkovo ... viac
15.10.2012

R-MIP-DEMBOX brána pre prepojenie národných C2I systémov

R-MIP-DEMBOX softvér, ktorý spája C2I systémy rôznych národov. Požiadavku vytvorenia spoločného rozhrania pre výmenu informácií medzi spolupracujúcimi, ale pritom jazykovo odlišnými národnými C2I systémami rieši Program mnohonárodnej interoperability (MIP). Rovnaké chápanie významu slov, povelov a príkazov (sémantická interoperabilita) používaných v národných informačných systémoch velenia a riadenia (C2IS) zohráva významnú úlohu v kombinovaných a spoločných operáciách ozbrojených síl rôznych krajín.
Naša firma v spolupráci s firmou CSBC s.r.o. vyvinula softvér, ktorý umožňuje prepojenie národných C2I systémov podľa špecifikácie MIP3.0. R-MIP-DEMBOX je softvérový produkt, ktorý zabezpečuje výmenu informácií prostredníctvom mechanizmu výmeny dát (DEM) v súlade so špecifikáciou MIP, verzia 3 a poskytuje rozhranie medzi národným C2I systémom a MIP prostredím (MIP komunikačná brána). DEM reprezentuje protokol s aplikačnou logikou vytvorenou nad protokolom TCP/IP, pričom definuje množinu typov dát a správ (MIP Protocol Stack), a rozhranie s národným systémom prostredníctvom databázy JC3IEDM (NATO STANAG 5525).
R-MIP-DEMBOX môže fungovať samostatne ako MIP GW v spojení s národným C2I systémom, alebo je ho možné integrovať do riešenia národného C2I systému prostredníctvom otvoreného API, ktoré umožňuje jeho ovládanie a kontrolu činnosti.V závislosti od konkrétneho určenia a požiadaviek užívateľa, R-MIP-DEMBOX môže pracovať ako samostatná stanica s vlastným grafickým užívateľským rozhraním (GUI) alebo ako SW modul integrovaný v C2IS stanici, ktorá je určená na výmenu dát a správ v rámci MIP prostredia.

R-MIP-DEMBOX rozhrania:

  • MIP Protokol Stack - špecifikovaný v dokumente Návrh technického rozhrania MIP (MTIDP), ktorý popisuje aplikačný a transportný protokol používaný MIP riešením
  • JC3 databáza - slúži ako fyzické úložisko dát, ktoré sa majú vymieňať medzi jednotlivými národnými C2I systémami
  • Aplikačné programové rozhranie (API) - poskytuje súbor funkcií určených na ovládanie a monitoring činnosti MIP GW.


Ospravedlňujeme sa, naša web stránka vyžaduje pre správnu funkčnosť zapnutý JavaScript.