Fúzia spoločnosti ERA a R-SYS ... viac
22.06.2016
AisWeb - 1.7.2015 spustenie trialu aplikácie ... viac
16.07.2015
Nová aplikácia pre podporu a plánovanie taktických operácií na trhu ... viac
21.06.2013
R-SYS držiteľ certifikátu manažérstva kvality ISO 9001:2008 ... viac
25.04.2013
Úspešná dodávka systémov pre PANSA. ... viac
25.04.2013
Inštalácia ATC informačného displeja na letisku v Hradci Králové ... viac
10.12.2012
R-MIP-DEMBOX brána pre prepojenie národných C2I systémov ... viac
15.10.2012
Nová verzia 2.0 systému riadenia a velenia C2SYS-MIS ... viac
15.10.2012
ATC displej s info o aktuálnom stave oblačnosti v riadenej oblasti ... viac
15.10.2012
Nová verzia ATC displeja (R-ADD) dostupná už aj pod OS LINUX a WINDOWS ... viac
15.10.2012
Odovzdanie systému sledovania plavidiel na vodnom diele Gabčíkovo ... viac
15.10.2012

Nová aplikácia pre podporu a plánovanie taktických operácií na trhu

Práve sme uviedli na trh novú SW aplikáciu - Prieskumný plánovací sysytém (MIPS) - ktorá je určená na podporu plánovania a prípravy prieskumných operácií vykonávaných pomocou pasívnych prehľadových systémov (PSS), mobilných radarov, prostriedkov PVO, a môže byť využitý aj v úlohách s potrebou vytvárania mobilných rádiových sietí.
Súčasná verzia aplikácie bola vyvinutá na plánovanie prieskumných operácií vykonávaných pomocou najmodernejších PSS typu VERA-NG od spoločnosti ERA a.s.
MIPS uľahčuje plánovanie prieskumných operácií tým, že dokáže navrhnúť také rozmiestnenie prieskumných staníc, ktoré umožní optimálne pokrytie celej záujmovej oblasti (prieskumu) tak, aby bolo možné dosiahnuť požadovanú presnosť merania polohy cieľov.
MIPS poskytuje sadu analytických nástrojov (terénna analýza), ktoré umožňujú nájsť najvhodnejšie rozmiestnenie staníc pri dodržaní kritérií stanovených užívateľom. Takýmito nástrojmi sú: výpočet rádiovej a optickej viditeľnosti jednej alebo viacerých staníc súčasne, analýza kvality prenosu dát medzi stanicami (Fresnelove zóny) a výpočet presnosti merania polohy cieľov založený na koncepcii DOP (Dilution of Precision) alebo GDOP (Geometric Dilution of Precision).
MIPS využíva digitálny model terénu (DTED) na tvorbu vhodného mapového prostredia danej záujmovej oblasti. V tomto mapovom prostredí užívateľ vyhľadáva potenciálne stanovištia pre rozmiestnenie prieskumných staníc a vyberá z nich tie, ktoré spĺňajú podmienky terénnej analýzy. Po ich rozmiestnení môže užívateľ preveriť vhodnosť týchto stanovíšť z hľadiska infraštruktúry, prístupovej cesty, či iných kritérií a v prípade potreby upraviť rozmiestnenie prvkov prieskumných prostriedkov v záujmovom priestore.
Výsledky terénnej analýzy sú prezentované na obrazovkách operátorov v grafickej forme, ktorá umožňuje vizuálne porovnať viaceré varianty geometrie staníc a vyhodnotiť vhodnosť ich použitia pre účely danej misie. Podľa potreby možno grafický výstup vytlačiť a/alebo vygenerovať výstupný protokol obsahujúci prehľad výsledkov analýzy priamej viditeľnosti a presnosti merania polohy cieľov.
Ospravedlňujeme sa, naša web stránka vyžaduje pre správnu funkčnosť zapnutý JavaScript.