Fúzia spoločnosti ERA a R-SYS ... viac
22.06.2016
AisWeb - 1.7.2015 spustenie trialu aplikácie ... viac
16.07.2015
Nová aplikácia pre podporu a plánovanie taktických operácií na trhu ... viac
21.06.2013
R-SYS držiteľ certifikátu manažérstva kvality ISO 9001:2008 ... viac
25.04.2013
Úspešná dodávka systémov pre PANSA. ... viac
25.04.2013
Inštalácia ATC informačného displeja na letisku v Hradci Králové ... viac
10.12.2012
R-MIP-DEMBOX brána pre prepojenie národných C2I systémov ... viac
15.10.2012
Nová verzia 2.0 systému riadenia a velenia C2SYS-MIS ... viac
15.10.2012
ATC displej s info o aktuálnom stave oblačnosti v riadenej oblasti ... viac
15.10.2012
Nová verzia ATC displeja (R-ADD) dostupná už aj pod OS LINUX a WINDOWS ... viac
15.10.2012
Odovzdanie systému sledovania plavidiel na vodnom diele Gabčíkovo ... viac
15.10.2012

MIP Komunikačná Brána (R-MIP-DEMBOX)

MIP Komunikačná brána (R-MIP-DEMBOX). V kombinovaných a spoločných operáciách ozbrojených síl rôznych krajín, pri ktorých je potrebné distribuovať včasné a presné informácie vojskám vlastným aj spriateleným, a pritom jazykovo odlišným, zohráva významnú úlohu rovnaké chápanie významu slov, povelov a príkazov (sémantická interoperabilita) používaných v národných C2I systémoch. Požiadavku vytvorenia spoločného rozhrania pre výmenu informácií medzi spolupracujúcimi, ale pritom rozdielnymi národnými C2I systémami rieši Program mnohonárodnej interoperability (MIP).

R-MIP-DEMBOX je softvérový produkt, ktorý zabezpečuje výmenu informácií prostredníctvom mechanizmu výmeny dát (DEM) v súlade so špecifikáciou MIP, verzia 3 a poskytuje rozhranie medzi národným C2I systémom a MIP prostredím (MIP komunikačná brána, MIP GW). DEM reprezentuje protokol s aplikačnou logikou vytvorenou nad protokolom TCP/IP, pričom definuje množinu typov dát a správ (MIP Protocol Stack), a rozhranie s národným systémom prostredníctvom databázy JC3IEDM (NATO STANAG 5525).

R-MIP-DEMBOX môže fungovať samostatne ako MIP GW v spojení s národným C2I systémom, alebo je ho možné integrovať do riešenia národného C2I systému prostredníctvom otvoreného API, ktoré umožňuje jeho ovládanie a kontrolu činnosti.V závislosti od konkrétneho určenia a požiadaviek užívateľa, R-MIP-DEMBOX môže pracovať ako samostatná stanica s vlastným grafickým užívateľským rozhraním (GUI) alebo ako SW modul integrovaný v C2IS stanici, ktorá je určená na výmenu dát a správ v rámci MIP prostredia.

R-MIP-DEMBOX rozhrania:

  • MIP Protokol Stack - špecifikovaný v dokumente Návrh technického rozhrania MIP (MTIDP), ktorý popisuje aplikačný a transportný protokol používaný MIP riešením
  • JC3 databáza - slúži ako fyzické úložisko dát, ktoré sa majú vymieňať medzi jednotlivými národnými C2I systémami
  • Aplikačné programové rozhranie (API) - poskytuje súbor funkcií určených na ovládanie a monitoring činnosti MIP GW. 
Ospravedlňujeme sa, naša web stránka vyžaduje pre správnu funkčnosť zapnutý JavaScript.