Fúzia spoločnosti ERA a R-SYS ... viac
22.06.2016
AisWeb - 1.7.2015 spustenie trialu aplikácie ... viac
16.07.2015
Nová aplikácia pre podporu a plánovanie taktických operácií na trhu ... viac
21.06.2013
R-SYS držiteľ certifikátu manažérstva kvality ISO 9001:2008 ... viac
25.04.2013
Úspešná dodávka systémov pre PANSA. ... viac
25.04.2013
Inštalácia ATC informačného displeja na letisku v Hradci Králové ... viac
10.12.2012
R-MIP-DEMBOX brána pre prepojenie národných C2I systémov ... viac
15.10.2012
Nová verzia 2.0 systému riadenia a velenia C2SYS-MIS ... viac
15.10.2012
ATC displej s info o aktuálnom stave oblačnosti v riadenej oblasti ... viac
15.10.2012
Nová verzia ATC displeja (R-ADD) dostupná už aj pod OS LINUX a WINDOWS ... viac
15.10.2012
Odovzdanie systému sledovania plavidiel na vodnom diele Gabčíkovo ... viac
15.10.2012

Moderný elektronický nástroj pre AIS (R-AIS)

R-AIS je moderný elektronický nástroj, ktorý je určený pre letové informačné služby spĺňajúce všetky požiadavky integrovaného a interoperabilného ATM systému, pričom hlavný dôraz je kladený na včasnú distribúciu presných leteckých dát. R-AIS umožňuje stály a konzistentný tok informácií, ktorý je nevyhnutný pre automatizované systémy a techniku používanú leteckým personálom. Užívateľ má prístup ku všetkým službám Európskej AIS databázy (SDO, INO, PAMS). Okrem zasielania a prijímania AIS správ cez AFTN, R-AIS umožňuje distribúciu AIS správ aj e-mail klientom (mimo AFTN prostredia).

R-AIS softvérový balík obsahuje tieto moduly: IntegMon – na príjem/vytváranie, spracovanie, úpravu, zverejňovanie a archiváciu leteckých informácií; IM-AFTN – na posielanie a príjem AIS správ cez AFTN (môže byť použitý aj ako nezávislý AFTN klient); AEGW - brána poskytujúca rozhranie s e-mail klientom; STAT - na vytváranie štatistických hlásení o letovej činnosti na letisku.

R-AIS základné vlastnosti:

  • Príjem a odosielanie AFTN správ
  • Replikácia správ, automatické odpovede na požiadavky
  • Vytváranie, spracovanie, archivácia a šírenie NOTAM správ
  • Vytváranie, spracovanie, archivácia a šírenie SNOWTAM a ANM správ
  • Vytváranie zoznamov NOTAM
  • Import, export SDO dát
  • Vytváranie PIB
Ospravedlňujeme sa, naša web stránka vyžaduje pre správnu funkčnosť zapnutý JavaScript.