Fúzia spoločnosti ERA a R-SYS ... viac
22.06.2016
AisWeb - 1.7.2015 spustenie trialu aplikácie ... viac
16.07.2015
Nová aplikácia pre podporu a plánovanie taktických operácií na trhu ... viac
21.06.2013
R-SYS držiteľ certifikátu manažérstva kvality ISO 9001:2008 ... viac
25.04.2013
Úspešná dodávka systémov pre PANSA. ... viac
25.04.2013
Inštalácia ATC informačného displeja na letisku v Hradci Králové ... viac
10.12.2012
R-MIP-DEMBOX brána pre prepojenie národných C2I systémov ... viac
15.10.2012
Nová verzia 2.0 systému riadenia a velenia C2SYS-MIS ... viac
15.10.2012
ATC displej s info o aktuálnom stave oblačnosti v riadenej oblasti ... viac
15.10.2012
Nová verzia ATC displeja (R-ADD) dostupná už aj pod OS LINUX a WINDOWS ... viac
15.10.2012
Odovzdanie systému sledovania plavidiel na vodnom diele Gabčíkovo ... viac
15.10.2012

R-GUARD systém ochrany pred narušením vonkajšieho perimetra

Zabezpečenie ochrany perimetra (priestor za vonkajšou hranicou chránenej oblasti) bolo od nepamäti najdôležitejšou úlohou civilizácie. Vždy bola dôležitá akákoľvek forma ochrany, ktorá zastavila, zdržala alebo zabránila nepovolaným osobám narušiť vonkajšiu hranicu chránenej oblasti. R-SYS ponúka R-GUARD systém detekcie narušenia perimetra určeného na ochranu vonkajšieho priestoru a objektov (pôdy, riek, osídlených oblastí, budov, zariadení, atď.) pred potenciálnymi narušiteľmi. Prostredníctvom nepretržitej kontroly, detekcie, sledovania a identifikácie neznámych pohyblivých objektov (vozidiel, osôb) je možné čeliť ohrozeniu majetku.
R-GUARD je určený na celodennú prevádzku za akýchkoľvek poveternostných podmienok. Fúzia radarových a EO/IR senzorových dát zaručuje spoľahlivú informovanosť o tom, čo sa skutočne deje v chránenom priestore. Rýchlu reakciu a účinné protiopatrenia voči blížiacemu sa nebezpečenstvu umožňuje integrovaný hlasový/dátový komunikačný podsystém, ktorý poskytuje výmenu informácií medzi jednotkami rýchlej reakcie a riadiacim operačným centrom.

Hlavné vlastnosti:

 • centrálne spracovanie dát zo senzorov
 • kontinuálny monitoring vonkajšieho perimetra pomocou radarov
 • kombinácia presného radaru krátkeho dosahu (1600 m), pozemného prehľadávacieho radaru (24 km), PTZ CCTV kamery a termálnej kamery
 • detekcia cieľa v reálnom čase, výpočet polohy a klasifikácia cieľa
 • prevádzka v každom počasí 24 hodín denne
 • automatický alarm na základe vyhodnotenia ohrozenia
 • informovanosť o situácii v oblasti vonkajšieho perimetra
 • rýchly čas odozvy v prípade narušenia vonkajšieho perimetra chránenej oblasti
 • funkcia záznamu a prehrávania na vyšetrovanie udalostí a školenie operátorov
 • možnosť spracovania AIS dát na sledovanie plavidiel
 • hlasová/dátová komunikácia medzi operátormi ICC a zásahovými jednotkami
Ospravedlňujeme sa, naša web stránka vyžaduje pre správnu funkčnosť zapnutý JavaScript.