Fúzia spoločnosti ERA a R-SYS ... viac
22.06.2016
AisWeb - 1.7.2015 spustenie trialu aplikácie ... viac
16.07.2015
Nová aplikácia pre podporu a plánovanie taktických operácií na trhu ... viac
21.06.2013
R-SYS držiteľ certifikátu manažérstva kvality ISO 9001:2008 ... viac
25.04.2013
Úspešná dodávka systémov pre PANSA. ... viac
25.04.2013
Inštalácia ATC informačného displeja na letisku v Hradci Králové ... viac
10.12.2012
R-MIP-DEMBOX brána pre prepojenie národných C2I systémov ... viac
15.10.2012
Nová verzia 2.0 systému riadenia a velenia C2SYS-MIS ... viac
15.10.2012
ATC displej s info o aktuálnom stave oblačnosti v riadenej oblasti ... viac
15.10.2012
Nová verzia ATC displeja (R-ADD) dostupná už aj pod OS LINUX a WINDOWS ... viac
15.10.2012
Odovzdanie systému sledovania plavidiel na vodnom diele Gabčíkovo ... viac
15.10.2012

Systém riadenia pátracích a záchraných operácií (R-SARC)

R-SARC je softvérová aplikácia určená na riadenie a koordináciu pátracích a záchranných (SAR) operácií v prípade núdzových situácií. Takéto operácie zahrňujú lokalizáciu a záchranu tých, ktorí prežili, ako aj záchranu majetku v prípade nehôd alebo katastrof, ktoré môžu nastať v osídlených oblastiach, vo vzduchu aj na zemi, na vodných tokoch, v náročnom teréne ako sú hory, lesy, púšte, atď. R-SARC poskytuje funkcie, pomocou ktorých možno riadiť a koordinovať činnosť všetkých zodpovedných pohotovostných zložiek -vzdušných aj pozemných - v reálnom čase. R-SARC zabezpečuje aj koordináciu členov záchranných tímov z miestnej polície, hasičov a rýchlej zdravotníckej pomoci.

Na koordináciu záchranných jednotiek je k dispozícii obraz o reálnej aj zaznamenanej vzdušnej situácii v oblasti zodpovednosti doplnený o digitálne mapy terénu prehľadávaných oblastí.

 R-SARC štandardne pozostáva z týchto komponentov:

  • pozemného riadiaceho a koordinačného centra (G-SARCC) určeného na riadenie, koordináciu a podporu SAR operácií; a
  • mobilnej záchrannej jednotky (M-SARU) určenej na výkon SAR akcií 24 hodín denne. M-SARU má k dispozícii letecké aj pozemné dopravné prostriedky vybavené navigačným a prehľadávacím zariadením.

 

Ospravedlňujeme sa, naša web stránka vyžaduje pre správnu funkčnosť zapnutý JavaScript.